Gebruiksvoorwaarden 

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Belle Amour BV met ondernemingsnummer….

BE 0788.715.413 en maatschappelijke zetel te Oude Boekhoutestraat 18 – 9968 Bassevelde ( hierna ‘de verkoper’ genoemd ).

De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Belle Amour BV wordt geplaatst via www.belleamourgifts.be.

De website van Lien De Maeyer werd gecreëerd in opdracht van BV Belle Amour en wordt beheerd door de verkoper.

Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met Lien De Maeyer ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden opgevraagd via [email protected].

 

Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.belleamourgifts.be.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. De klant zal via een email hiervan op de hoogte gebracht worden. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek ‘ contact‘, of e-mail aan [email protected].

Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kleur afwijkingen. Kleuren kunnen op foto soms anders overkomen door lichtinval, instellingen van computerscherm,… De kleuren worden steeds zo goed mogelijk weer gegeven.  

 

Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een BTW-nummer, waar een BTW-tarief van 0% geldt. 

Voor levering in België zijn de prijzen exclusief leveringskosten. De kosten van de levering worden vermeld onder de rubriek “Ophalen en verzenden”

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Ideal of overschrijving.

Indien betaald wordt per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 5 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling de verkoper moet hebben bereikt, zo niet vervalt de bestelling.

Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.
Indien u een bestelling plaatst die achteraf moet geannuleerd worden door een fout van de cliënt.
Zullen wij hiervoor de administratieve kost van € 0,60 rekenen. 
Dit gaat onder andere over het niet nalezen van de omschrijving. Bijvoorbeeld: 

  • Speenkoorden hebben een maximale lengte van 22cm. Zoals duidelijk vermeld bij de omschrijving. U kan geen speenkoord  bestellen met een naam meer dan 8 letters. Doet u dit toch waardoor wij de bestelling moeten annuleren zal hiervoor een kost van € 0,60 gerekend worden. 
  • Wij hebben enkel de letters; “é ï ê ë è” in de speenkoordkralen. U kan dus geen andere accenten verkrijgen. 
  • … 

 

Levering

Levering is voorlopig enkel mogelijk in volgende landen: België en Nederland

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres, door afhaling in een postpunt of postkantoor of door op haling op het privé adres van Lien De Maeyer. Levering in andere landen gebeurt op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres, postkantoor of postpunt wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegegeven met Bpost. Via de daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van myParcel. Kiest u voor een brievenbuspakje dan zal u deze niet kunnen traceren. Ook is deze levering geheel op verantwoordelijkheid van de klant. Kiest de klant voor levering in een postkantoor, postpunt of pakketautomaat ontvangt deze een e-mail van zodra de zending is toegekomen in het gekozen afhaalpunt. Kiest u voor een levering aan een postpunt/postkantoor maar selecteert u, uw gewenste afhaalpunt niet zal hiervoor het postkantoor/punt gekozen worden die volgens Bpost het dichtstbijzijnde van de klant is.  Dit kan soms afwijken van de realiteit. 

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling, ook indien via overschrijving wordt betaald. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Indien de klant niet thuis is bij levering van zijn/haar pakket en/of deze niet tijdig wordt afgehaald in het afhaalpunt zullen de kosten van deze retour naar de klant worden gerekend. Ook indien er een foutief adres  wordt doorgegeven en uw pakket komt retour zullen hier extra kosten voor worden aangerekend. Een retour kost € 3,00. Indien een pakket die retour komt opnieuw moet verzonden worden dan zal hier een kost van € 9,50 (BE) en € 11,50 (NL) worden aangerekend om uw pakket opnieuw te versturen. 

Als klant bent u zelf verantwoordelijk over de opvolging van uw pakket. Controleer regelmatig uw ongewenste email of neem contact op via [email protected] indien u binnen 10 werkdagen na bestelling nog geen mails ontving. 


Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in de webshop. Met uitzondering van gepersonaliseerde artikelen. Het artikel dient retour gestuurd te worden naar: Belle Amour BV, Oude Boekhoutestraat 18 – 9968 Bassevelde. Het pakket dient op eigen kosten met traceercode teruggestuurd te worden. 

De artikelen moeten zich ongeopend en in nieuwstaat bevinden. Na ontvangst van uw retour wordt het bedrag exclusief de verzendkosten teruggestort. 

Indien de klant niet thuis is bij levering van zijn/haar pakket en deze niet tijdig wordt afgehaald in het afhaalpunt zullen de kosten van deze retour naar de klant worden gerekend. Een retour kost € 3,00. Indien een pakket die retour komt opnieuw moet verzonden worden dan zal hier een kost van € 9,50 (BE) en € 12,45 (NL) worden aangerekend om uw pakket opnieuw te versturen. 

Als klant bent u zelf verantwoordelijk over de opvolging van uw pakket. Controleer regelmatig uw ongewenste email of neem contact op via [email protected] indien u binnen 10 werkdagen na bestelling nog geen mails ontving. 

 

Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Belle Amour BV, Oude Boekhoutestraat 18, 9968 Bassevelde of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar [email protected]

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de online klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder retour. 

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien. 

 

Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. 

 

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Oost-vlaanderen en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd. In geval van een geschil kan de klant terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform.

Mijn mandje
Recently Viewed
Categories